Bijdrage zwerfafval op koffiebekers 

Vanaf januari 2023 moeten producenten een bijdrage betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen om de kosten van het opruimen van zwerfafval te vergoeden aan publieke gebiedsbeheerders. Producenten betalen voor hun aandeel op de markt gebrachte verpakkingen die binnen de reikwijdte van de Regelgeving vallen (SUP*-verpakkingen).

In de koffie business en met name op plastic gebied, denk aan bekers (karton) en roerstaafjes zijn er strenge regels opgesteld door de Overheid met een nieuwe wetgeving die ingaat per 1 januari 2023. Het gaat om een bijdrage kosten zwerfafval waar o.a. ook koffiebekers onder vallen. Ook in kartonnen bekers zit aan de binnenkant een plastic laagje. De bijdrage wordt gebruikt voor het opruimen, vervoeren en verwerken van zwerfafval en draagt op deze manier bij aan de vermindering van de plasticsoep

Dit houdt in dat per 1-1-2023 door de Overheid een afvalbeheersbijdrage (SUP toeslag) van € 2,30 per 1.000 stuks bekers in rekening wordt gebracht. Dit betekent dat er op de factuur een Bijdrage Milieuheffing (SUP) wordt vermeld. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

*Single Use Plastics

SUP (Single Use Plastic) is in het leven geroepen door de Overheid om het gebruik van o.a, koffiebekers om het milieu te ontlasten van al het zwerfafval wat de bekers veroorzaken.